Norsk flagg, klikk for norsk språk American Flag click for english language

Velomobil Media viser her en oversikt over velomobilbrukere i Norge. Velomobil har en høy miljøprofil, og er det mest energieffektive kjøretøy i verden. Hvis du har en velomobil og ønsker å bli listet på disse sidene, send oss en epost med bilder og tekst.

Logo Den Grønne Sykkel

Velomobil brukere i Norge
Anders Løberg WAW045
Bjørn Lunde Quest
Carl-Richard V. Løberg WAW069
Ferdinand V. Løberg WAW044
Jan Atle Bergstad WAW208
Jan Kran Haugeland WAW161
Johannes Eick WAW085XL

Martin Ramsfjell Avatar
Håkon D. Johnsen WAW002
Magne K. Oen Alleweder
Svein A Netteland Hjemmebygget
Theis Westergaard Sagitta
Torstein Hagen Quest, Alleweder
Wouter Myny WAW214
Mango Sport